18.07.2023

Czego brakuje Unii Europejskiej?

- Unia Europejska opiera się na przestarzałej filozofii, która nie odpowiada wyzwaniom współczesnego świata. Moim zdaniem UE oraz jej elity w dużej mierze tkwią w miejscu, podczas gdy świat dynamicznie ewoluuje i się zmienia - mówi prof. Marek Cichocki, Collegium Civitas.

– Stany Zjednoczone są o wiele bardziej elastyczne pod tym względem, pomimo panujących tam wewnętrznych konfliktów. Widać, że zarówno obecna, jak i poprzednie administracje starają się odpowiednio reagować na wyzwania. W przeciwieństwie do Europy, USA zachowują zdolność do strategicznego myślenia i podejmowania działań – twierdzi.

Igor Janke zaznacza, że łatwiej zarządzać jednym organizmem niż 27 odrębnymi organizmami, gdzie konieczne jest ustalanie każdej kwestii i negocjowanie zasad dotyczących wspólnego rynku.

Według Marka Cichockiego, nie chodzi tylko o struktury, lecz o zdolność do politycznego i strategicznego myślenia oraz elastyczność w reagowaniu na wyzwania rzeczywistości. Cichocki uważa, że w porównaniu z tym przykładem Unia Europejska wydaje się być bardzo dogmatyczna i skostniała, co według niego prowadzi do utraty jej znaczenia.

Czy Europa ma szansę wzmocnić się i rozszerzyć? Co się dzieje z Europą? Jakie interesy mają Niemcy w UE? Czy Polska może mieć większy wpływ na decyzje unijne? Czy państwa skandynawskie mogą być strategicznym sojusznikiem Polski? Grupa Wyszehradzka jest nam jeszcze potrzebna? Całość rozmowy dostępna na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.