30.08.2023

Czy Polska potrzebuje marynarki wojennej? Bałtyk morskim oknem Polski na świat

- Funkcjonuje takie przeświadczenie, że Polska jest państwem z dostępem do morza. Natomiast to nie jest do końca prawda.W przeszłości Polska faktycznie miała dostęp do morza, ale obecnie jesteśmy państwem morskim. Okres międzywojenny to czas, gdy mieliśmy dostęp do morza, ponieważ nasza linia brzegowa była krótka. Co skutkowało ograniczonymi możliwościami handlowymi oraz mniejszym wpływem polskich interesów na obszarze Bałtyku - mówi Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny POLON.PL

– Obecnie linia brzegowa Polski jest znacznie dłuższa. Analizując zestawienie portów morskich na Bałtyku, trzy z polskich portów znajdują się w pierwszej dziesiątce pod względem ważności. Jednak nasze społeczeństwo nie przywiązuje tak dużej wagi do Bałtyku. W naszym przypadku, spojrzenie na dostęp do morza jest często oparte na historii. Niewielkie jest zrozumienie tego, jak istotny jest Bałtyk z punktu widzenia współczesnej gospodarki – wyjaśnia.

– Analizując mapę, ludzie dostrzegają, że Polska otoczona jest głównie przez sąsiadów z Unii Europejskiej oraz NATO. Istnieją także rozwinięte połączenia drogowe i kolejowe. Niemniej jednak, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że obecnie Bałtyk pełni funkcję kluczowego okna gospodarczego na świat dla naszego kraju – podkreśla Mariusz Marszałkowski.

Infrastruktura krytyczna odgrywa niezwykle istotną rolę. Przykładem są planowane na przyszłość morskie farmy wiatrowe, które znacząco wpłyną na polski miks energetyczny. Zakłada się, że za kilkanaście lat aż 20% produkcji energii będzie pochodzić z Bałtyku. Nie mniej ważne są gazoport w Świnoujściu i naftoport w Gdańsku – bez nich praktycznie niemożliwe byłoby prawidłowe funkcjonowanie naszej energetyki – stwierdza gość Igora Janke.

Jaką funkcję pełni marynarka wojenna? Jakie znaczenie ma marynarka wojenna dla infrastruktury krytycznej? Czy istnieje plan modernizacji marynarki wojennej? Czym Polska obecnie dysponuje? Na ile silna jest marynarka wojenna państw bałtyckich? Jakie dziś Polska ma zdolności, a jakie powinna mieć w przyszłości? Całość rozmowy na kanale Układu Otwartego.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.