27.07.2023

Generał Waldemar Skrzypczak: Duży atak na południu

Według New York Times, który powołuje się na dwóch urzędników Pentagonu, ukraińskim wojskom udało się przełamać rosyjskie pozycje obronne na południu. Czy na południu rozpoczęło się główne uderzenie?

– Bez wątpienia Ukraińcy wybrali kierunek południowy jako kluczowy. Tam prowadzili swoje działania od samego początku w ramach operacji maskowania, której celem było znalezienie słabych punktów w zgrupowaniu armii rosyjskiej. Te informacje sugerują, że udało się Ukraińcom przełamać część pozycji obronnych rosyjskiej armii. Na tym kierunku Rosjanie są rozmieszczeni bardzo głęboko, nawet do 30 km. Z tego wnioskuję, że prawdopodobnie zdołali już przełamać jedną z głównych linii obronnych, być może pierwszą lub drugą. Ale przed nimi pozostają jeszcze trzecia, czwarta i może nawet piąta – mówi.

Zdaniem generała ta operacja dopiero się rozpoczęła. Zaznacza, że jest jeszcze wiele pozycji obronnych rosyjskiej armii do zdobycia. Pokonanie tylko dwóch z nich nie gwarantuje jeszcze pełnego sukcesu operacji. Natomiast uważa on, że możemy mówić o małym sukcesie armii ukraińskiej. To świadczy o ich większych zdolnościach w pokonywaniu pól minowych, które do tej pory stanowiły główny problem dla Ukraińców.

– Wygląda na to, że Ukraińcy mają szansę osiągnąć brzeg Morza Azowskiego w ciągu kilku tygodni, o ile skoncentrują swoje wysiłki na tym obiecującym kierunku. Ale podkreślam, Ukraińcy muszą skoncentrować wysiłek na jednym kierunku. Nie mogą go rozpraszać. Poczekałbym na rezultaty tej operacji do momentu, gdy Ukraińcy wprowadzą w to miejsce kolejne siły, które spotęgują uderzenie, rozwiną powodzenie i przyspieszą operację – twierdzi.

Jak wyglądają rosyjskie pozycje obronne? Jak dużych sił potrzebują Ukraińcy? Co dzieje się na pozostałych kierunkach? Ile czasu trwa tworzenie nowych brygad? Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.