25.04.2023

Jak budować polsko-ukraiński tandem? Debata Agnieszki Leguckiej z Markiem Budziszem

Moim zdaniem, kontynuowanie obecnej polityki wobec Ukrainy może doprowadzić do konfliktu interesów i odwrócenia znacznej części polskiej opinii publicznej od idei zbliżenia polsko-ukraińskiego w przyszłości. Różnice interesów między stronami będą się nawarstwiały. Aby to przełamywać potrzebna jest uczciwa debata - twierdzi Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future.

– W moim odczuciu istotny jest problem modelu relacji polsko-ukraińskich w przyszłości i konsekwencji, które się z nimi wiążą. Dlatego tak ważna jest debata, aby rozwiązać ten problem. W gruncie rzeczy ten model docelowy jest nam dzisiaj nieznany. Może powstać nowa jakość, którą za kilka czy kilkanaście lat historycy ustroju być może zakwalifikują do nowej formuły federacyjnej- twierdzi Marek Budzisz.

Należy dążyć do tego, abyśmy świadomie podążali w określonym kierunku i opracowali jako państwo spójną strategię działania. Zdaniem Marka Budzisza bez debaty nie zbudujemy tej strategii. Brak planu działania widoczny jest obecnie na przykładzie kryzysu z ukraińskim zbożem.

– Zgadzam się z potrzebą aktywnej polityki wschodniej i koniecznością opracowania odpowiedniego modelu. Jednak, popełniając błędy w nazewnictwie, możemy zepsuć całą koncepcję już na samym początku lub zostać nieprawidłowo zrozumiani przez zarówno Ukraińców, jak i część Polaków. Chociaż Polacy chcą nawiązać dobre relacje z Ukrainą, angażować się w tamtejszy rynek i eksportować swoje produkty, to koncepcja federacji jest krokiem zbyt daleko idącym – stwierdza Agnieszka Legucka.

– Mam wizję współpracy Polski i Ukrainy jako tandemu polsko-ukraińskiego w ramach Unii Europejskiej. Jednakże, Niemcy i Francuzi obawiają się, że taka koncepcja przesunie środek ciężkości z Europy Zachodniej do Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli chcemy budować współpracę w ramach Unii, powinniśmy działać zgodnie z koncepcją funkcjonalną. Polega ona na stopniowym poszerzaniu integracji, kiedy występują wspólne interesy – mówi ekspertka PISM.

Co oznacza federacja polsko-ukraińska? Jak budować współpracę w przypadku, gdy jedno z państw należy do UE, a drugie nie? W jaki sposób kształtować strategię współpracy z Ukrainą po wojnie, ale przed dołączeniem Ukrainy do Unii? Jakie działania powinien podjąć polski rząd, aby w rozsądny sposób zacieśniać współpracę w najbliższym czasie? Całość debaty dostępna na kanale.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.