20.12.2023

Miejsce Polski w świecie, rządy po 1989 roku. 2h o Marku Budziszu, polityce i przyszłości

W polskim krajobrazie politycznym brakuje elementu merytorycznego, który mógłby skutecznie oceniać deklaracje partii politycznych, sprawdzając ich zgodność z faktycznymi działaniami. Marek Budzisz, ekspert Strategy&Future, zauważa, że żadna z partii, pomimo finansowania z budżetu państwa, nie utworzyła własnego think tanku partyjnego. To może wynikać z braku zainteresowania swobodnym rynkiem idei oraz koniecznością zmiany fundamentalnych zasad awansu w strukturze partyjnej.

Merytoryczny wymiar polityki, wynikający z wprowadzenia wolnej konkurencji idei, przyniósłby fundamentalne zmiany w strukturze partii politycznych. Potrzebne jest przyjęcie bardziej pragmatycznego podejścia, skierowanego na budowanie wiedzy o charakterze publicznym. Efektem tego byłoby skuteczniejsze ocenianie zgodności deklaracji z faktycznymi działaniami, co mogłoby przyczynić się do bardziej kooperacyjnego podejścia w relacjach między partiami.

Wnioski eksperta Strategy&Future wskazują, że utworzenie partyjnych think tanków w Polsce to nie tylko krok w stronę bardziej merytorycznej polityki, ale także szansa na przekształcenie krajobrazu politycznego. Warto zainwestować w rozwój intelektualny partii, aby stworzyć fundamenty dla bardziej odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania państwem.

Kim jest Marek Budzisz? Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.