26.01.2023

Mit Stepana Bandery. Czy Ukraińcy mają innych bohaterów narodowych?

Stepan Bandera. Kim jest dla Ukraińców? Kim jest dla Polaków? Na ile emocje związane z jego postacią, historią, mitem są problemem i będą problemem w relacjach polsko-ukraińskich? Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum im. Mieroszewskiego w rozmowie z Igorem Janke opowiada o tym, jak zmienia się na Ukrainie postrzeganie Stepana Bandery. Skąd bierze się jego rosnąca popularność? Dlaczego jest postrzegany jako antyrosyjski bohater walki o niepodległość Ukrainy, a nie jest tam kojarzony z działalnością antypolską?

– Bandera teraz jest dla Ukraińców mitem, który się całkowicie oderwał od takiego historycznego Bandery, którego ukraińscy historycy określają różnie. Bandera symbolizuje w tym micie walkę o niepodległość Ukrainy i walkę z Rosją.

– W 2012 r. zwolenników Bandery na Ukrainie było około 20 %, a przeciwników około 60 %. Teraz mamy do czynienie z sytuacją, że ponad 70 % Ukraińców wyraża się w sposób pozytywny o Banderze.

– Kult Bandery to nie jest sprawa tylko ukraińska, ale to jest kwestia wspólna – polsko-ukraińska. Na pewno problem jest też to, jakie emocje, często niezdrowe budzi Bandera, bo jest tak mocno wiązany z Wołyniem. Widzę w Ukraińcach w czasie wojny większe zrozumienie dla tego problemu niż 5-6 lat temu.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.