12.06.2023

Rosyjska dyplomacja – jak działa i dlaczego jest skuteczna?

Kilka lat temu na Kremlu stwierdzono, że zachód słabnie. Dominującymi siłami będą państwa takie jak Indie, Chiny i Ameryka Południowa. W związku z tym Rosja będzie musiała rozwijać relacje polityczne, wojskowe i gospodarcze z tymi państwami, aby stworzyć świat wielowektorowy - mówi Michał Sadłowski, autor książki pt. ”Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej. Od Cuszimy do Ławrowa”.

– Rosjanie zdają sobie sprawę, że te państwa są bardzo zróżnicowane i mają różne interesy, jednak Rosja będzie próbować wpływać na nie, wykorzystując antyzachodnie resentymenty. Rosyjska dyplomacja aktywnie działa w tych państwach, komunikując się w lokalnych językach, co stanowi duże wyzwanie dla Zachodu – twierdzi.

– W państwach afrykańskich Rosjanie wpływają na lokalne media poprzez publikację artykułów w miejscowym języku, które zawierają antypolskie czy antyzachodnie treści. W czasie kryzysu granicznego, Polska zbyt mało zainwestowała w politykę informacyjną. Pojawiała się niedostateczna ilość informacji w języku białoruskim, arabskim czy nawet w języku perskim. Na Kaukazie również nie wykorzystaliśmy naszego potencjału w przeciwieństwie do Rosji – uważa gość Igora Janke.

Michał Sadłowski podkreśla, że Rosjanie podejmują próby bezpośredniego nawiązania kontaktów z elitami władzy. Oczywiście, jego zdaniem, sytuacja ta ulega pewnym zmianom, zwłaszcza po klęsce inwazji w minionym roku, która osłabiła pozycję Rosji. Jednak, według niego, nadal starają się wykorzystać dostępne narzędzia, co jest bardzo widoczne w wielu państwach. Mimo to, wciąż są przyjmowani na salonach.

Michał Sadłowski zaznacza, że obecna dyplomacja Federacji Rosyjskiej odgrywa istotną rolę w dywersyfikacji relacji handlowych. Koncentruje się na rozwijaniu kanałów przepływu towarów przez kraje takie jak Gruzja, Turcja, Azerbejdżan czy Kazachstan. Jest to dyplomacja handlowa, która ma jednak znaczące skutki polityczne.

Jaka była, a jaka jest teraz rosyjska dyplomacja? Jak działa? Z czego wynika porażka rosyjskiego wywiadu na Ukrainie? Jaka jest rola dyplomatów w Rosji? Skąd tak silna pozycja Ławrowa? Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.