04.10.2023

Skąd takie wyniki wyborów na Słowacji? Czy zmieni się polityka wobec Ukrainy?

- W ciągu ostatnich trzech lat Słowacja doświadczyła okresu chaotycznego rządzenia. Oferta prezentowana przez Roberta Fica pod hasłem "stabilność" okazała się być kluczowym czynnikiem przyciągającym większą liczbę Słowaków niż oferta Progresywnej Słowacji. Innym istotnym elementem tego procesu jest silna narracja prorosyjska, która nie tylko jest efektem rosyjskiej propagandy, lecz także wynika z głęboko zakorzenionej historii Słowacji - mówi Martin Ehl, Hospodářské noviny.

– W XIX wieku, gdy naród słowacki kształtował swoją tożsamość, wykształciła się silna tradycja patrzenia na Wschód, aby stanowić rodzaj mostu między Zachodem a Wschodem. To podejście miało istotny wpływ na rozwój cywilizacyjny Słowacji – twierdzi.

– Podczas wyborów była to jedynie część układanki. Słowacy podejmują wiele działań na rzecz Ukrainy, ale rzadko się o tym mówi, aby nie uczynić z tego kwestii politycznej kampanii. Ale należy zaznaczyć, że zgodnie z badaniami spośród państw Europy Środkowej, społeczeństwo słowackie jest najmniej proukraińskie, a najbardziej prorosyjskie. Robert Fico opowiadał się za negocjacjami oraz zaprzestaniem dostarczania broni, ponieważ Słowacja nie dysponuje już większą ilością sprzętu – zaznacza.

– Ta prokremlowska narracja ma swoje źródło w konkretnych politykach oraz mediach „alternatywnych” obecnych na Facebooku. Dlatego też sondaże przedwyborcze wskazywały odmienne wyniki. Socjologowie wyjaśniają to faktem, że osoby polegające wyłącznie na tych „alternatywnych” mediach nie wykazywały zaufania ani nie były skłonne rozmawiać z przedstawicielami agencji badawczych, a także nie darzyły zaufaniem innych mediów – wyjaśnia gość Układu Otwartego.

Skąd takie wyniki wyborów w Słowacji? Z czego wynika prorosyjskość Słowacji? Na ile rosyjska propaganda wpłynęła na wyniki wyborów? Na ile polityka wobec Ukrainy się zmieni? Z kim SMER może stworzyć koalicję? Na ile sytuacja polityczna Słowacji się zmieni po wyborach? Czy Słowacja stanie się sojusznikiem Węgier? Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.