05.09.2023

Marek Budzisz: Sojusz wojskowy i polityczny z Ukrainą jest w naszym interesie.

- Ogólna ocena sytuacji strategicznej nie uległa zmianie. Rosja nie została pokonana i nadal stanowi istotne zagrożenie. Naszym zadaniem jest budowanie naszego bezpieczeństwa, czego nie możemy zrobić sami. Musimy dążyć do współpracy z państwami regionu w celu wzmocnienia naszej pozycji. W tym kontekście Ukraina odgrywa kluczową rolę, dlatego nasze bezpieczeństwo powinno opierać się na bliskim sojuszu wojskowym z Ukrainą - mówi Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future.

– Jednakże, bliski sojusz wojskowy jest niemożliwy bez równie bliskiego sojuszu politycznego. Przynajmniej w dziedzinach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i strategii państwowej musimy przyjąć wspólną linię. W przeciwnym razie sojusz wojskowy będzie miał słabe podstawy. Jeśli będziemy mieli różne oceny sytuacji, sam sojusz może nie spełnić swojej roli w krytycznych momentach – ocenia.

Gość Układu Otwartego podkreśla, że w interesie naszym, a także Ukrainy, leży zapobieżenie jej przekształceniu się w państwo upadłe, co jest celem Rosjan. Naszym priorytetem jest, według niego, stabilizacja Ukrainy, jej odbudowa oraz uniknięcie procesu wyludniania. Jeśli Ukraina zostanie wyludniona, nie będzie w stanie odbudować się ani utrzymać takiej armii, jaką powinna posiadać. I dodaje, że jeśli Ukraina nie będzie miała zdolności do utrzymania takiej armii, która może uzupełnić nasze wysiłki wojskowe, to my będziemy zmuszeni przeznaczyć na to więcej środków.

– Mam wrażenie, szczególnie w ostatnim okresie, że chwilowe rachuby zakrywają nasz strategiczny horyzont. To zrozumiałe, nie ma miejsca na sielankę w polityce i w stosunkach międzynarodowych. Problemy zawsze się pojawią, ale ważne jest, aby mieć determinację do ich rozwiązywania i odwagę, aby o nich otwarcie rozmawiać. Musimy również przekonywać nasze społeczeństwo, jednocześnie pamiętając, że nasz strategiczny horyzont jest kluczowy dla naszej przyszłości, naszej roli w tej części Europy i w ogóle w Europie – zaznacza Marek Budzisz.

Jak po wojnie powinny wyglądać relacje polsko-ukraińskie? ?Jak długo Rosjanom zajmie odbudowa potencjału wojskowego? Jaki jest model myślenia amerykańskich strategów? Czy Polska nie docenia swojej pozycji? Polska opinia publiczna daje się manipulować? Co poprawić w relacjach polsko-ukraińskich? Jak myśli ukraińska elita?

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.