23.06.2023

W Fit for 55 nie chodzi o klimat, ale o biznes

- Założenie jest proste. Tworzymy gospodarkę opartą na nowej zasadzie - "kto emituje, ten płaci". Podmioty, które emitują duże ilości, będą ponosić większe koszty związane z ich działalnością - mówi Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24.

– Największym inwestorem w globalne działania na rzecz polityki klimatycznej są Chiny. W minionym roku Chiny, które odpowiadają za niemal 1/3 globalnych emisji, zainwestowały ogromną sumę 546 miliardów dolarów na politykę klimatyczną. Ta kwota stanowi znaczący wkład finansowy, który został zainwestowany przez jedno państwo w ciągu jednego roku. To jest około 50% światowych wydatków na ten cel, co daje większą sumę niż wydatki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych razem wzięte – zaznacza.

Jakub Wiech stwierdza, że na całym świecie istnieje szereg państw, które podjęły działania mające na celu zwalczanie globalnego ocieplenia. Jest to istotny wniosek, który jego zdaniem, często jest pomijany w polskiej debacie publicznej. Podkreśla, że gospodarki, odpowiedzialne za około 90% światowych emisji, zadeklarowały swoje cele związane z neutralnością klimatyczną.

– Chiny musiały dostosować się do zmian, które mają miejsce w Europie i Stanach Zjednoczonych. W rezultacie, w roku 2021 wprowadziły własny system handlu emisjami, oparty na europejskim modelu, który skutecznie wpływa na transformację chińskiego sektora energetycznego. Jeśli spojrzymy na liderów w dziedzinie energii jądrowej i odnawialnej na świecie, to są to Chiny. Co ciekawe, Chiny są również liderem w energetyce opartej na węglu. Jednak nowe bloki węglowe w kraju środka powstają nie po to, by rozszerzyć istniejący już ogromny park elektrowni węglowych, ale głównie w celu zastąpienia starych na bardziej wydajne. Co paradoksalnie prowadzi do zmniejszenia emisji – zauważa gość Igora Janke.

Jak działa ten biznes? Jakie są założenia Fit455? Kto najwięcej wydaje na klimat? Jak radzi sobie niemiecki przemysł samochodowy? Jak Polska może sobie poradzić z Fit455? Co z polskim samochodem elektrycznym? Czy polska gospodarka może zyskać? Na jakim etapie jest polski projekt jądrowy? Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.