30.03.2023

Wewnętrzny ogień Izraela – czy podziały rozsadzą państwo? Michał Wojnarowicz

Obecnie w izraelskim rządzie mamy do czynienia z silnymi wpływami prawicy. Rośnie napięcie w parlamencie między częścią konserwatywną, a liberalną. Do tego dochodzi również nierównowaga ideowa w Sądzie Najwyższym. A także głębokie podziały w społeczeństwie. O kryzysie politycznym w Izraelu opowiada Michał Wojnarowicz, ekspert PISM.

– Prawica mocno manipuluje przekazem o Sądzie Najwyższym. Uważa, że to jest ciało niedemokratyczne, pozbawione mandatu suwerena. Dodatkowo według nich jest poza kontrolą i  nietransparentny. W całym systemie trójpodziału władzy w Izraelu, który już i tak jest w pewnym sensie zaburzony, niekoniecznie mandat społeczny poprawi sytuację. Tak naprawdę zwiększy tylko rolę polityków i przyczyni się do osłabienia całego modelu demokratycznego – mówi.
– Propozycje jakie proponowała koalicja rządząca w trakcie kampanii wyborczej, czy te które są obecnie procedowane, są ukierunkowane na bardzo duże zmiany, które mają zagwarantować pewnym grupom uprzywilejowanie. Ułatwić im systemowo pewne rzeczy. A także utrwalić przewagę obecnej władzy tak, aby mogła wpływać na politykę Izraela przez wiele lat – twierdzi ekspert PISM.
Igor Janke podkreśla, że olbrzymie podziały społeczne i setki tysięcy ludzi na ulicach nie są tylko rezultatem obecnych propozycji odnośnie Sądu Najwyższego. Jego zdaniem za tymi protestami stoi coś więcej. Podział wśród społeczeństwa izraelskiego rośnie. Uważa on, że jeszcze 20 czy 30 lat temu nie był tak widoczny. I dodaje, że obecnie w Izraelu mamy do czynienia z podziałem na wiele rozmaitych grup społecznych.
Co dzieje się dziś w Izraelu? Jakie są przyczyny protestów? Jak wygląda podział społeczeństwa izraelskiego? Na czym polega kryzys polityczny? Jakie może mieć konsekwencje? Na te pytania odpowiada ekspert PISM, Michał Wojnarowicz. Całość rozmowy na kanale Układu Otwartego.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.