Co się zmieni w polityce zagranicznej?

- Osoby, które będą miały kluczowy wpływ na kształtowanie polityki europejskiej, wyraźnie podkreślają, że idea Europy wielu prędkości jest zupełnie nieakceptowalna dla każdego rządu w Polsce. Katarzyna Pisarska, przewodnicząca rady Fundacji Pułaskiego, prognozuje zdecydowany sprzeciw w tej kwestii.

– Warto zaznaczyć, że w Unii Europejskiej aż 80% kwestii jest rozstrzyganych w drodze głosowania większościowego. Ponadto, takie głosowania są stosunkowo rzadkie, ponieważ większość decyzji opiera się na konsensusie. Głosowanie jest tylko wymagane w sytuacji, gdy istnieje istotna sprawa, którą większość krajów popiera, ale jedno lub dwa kraje ją blokują. W takim przypadku może dojść do głosowania, jednak w rzeczywistości jest to zdarzenie rzadkie. Metoda większościowa obejmuje obszary od polityki rolniczej po politykę handlową. Wyjątkiem jest polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, gdzie obowiązuje specjalna procedura, wymagająca jednomyślności państw członkowskich – mówi Katarzyna Pisarska.

Jak może się zmienić polska polityka zagraniczna? Jak reaguje UE na światowe konflikty? Jaka będzie polityka nowego rządu wobec rozszerzenia i nowego modelu głosowania w UE? Jakie jest niebezpieczeństwo wspólnej unijnej polityki zagranicznej dla Polski? Jakie formaty regionalne powinny być rozwijane? Czy kontrakty zbrojeniowe będą rewidowane? Jakie będą relacje z Niemcami? Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.