13.07.2023

Co szczyt NATO dał Ukrainie i Europie Środkowej?

- Szczyt NATO nie przyniósł bezpośredniej decyzji dotyczącej przyjęcia Ukrainy do NATO, jednak wciąż pozostaje to w grze i jest nadal omawiane w ramach sojuszu - mówi prof. Andrew Michta.

– Z drugiej strony Turcja wyraziła zgodę na przyjęcie Szwecji do sojuszu. Zostały zaakceptowane plany regionalne, które przyczyniają się do radykalnej transformacji NATO i powrotu do jego podstawowej roli jako sojuszu obronnego opartego na zasadzie kolektywnego bezpieczeństwa i obrony – mówi.

– Należy zawsze pamiętać, że NATO jest sojuszem suwerennych państw o zróżnicowanych priorytetach. Najważniejsze jest jednak dążenie do wypracowania konsensusu i podejmowanie odpowiednich działań. Wejście Szwecji do sojuszu znacząco zmienia dynamikę regionu Bałtyku i północnej Europy. Nie tylko przesuwa środek ciężkości w tym obszarze, ale także zapewnia głębię strategiczną w kontekście obrony państw bałtyckich. To ogromne wydarzenie o dużym znaczeniu – zaznacza.

Czy szczyt NATO okazał się jednak sukcesem? Czy przybliżył Ukrainę do członkostwa? Co daje członkostwo Szwecji? Co oznacza utworzenie Rady NATO-Ukraina? Czy dostawy nowego sprzętu zrobią różnicę na froncie? Czy region Europy Środkowej może czuć się bezpieczniej? Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.