09.09.2023

Czy polskie ofiary II wojny światowej zostaną upamiętnione w Niemczech?

- W niemieckim społeczeństwie, zwłaszcza wśród elit, można zauważyć pewien dystans i brak wiedzy na temat problematyki Polski i Polaków. Ostatnie badania przeprowadzone przez PISM wykazały, że Niemcy, spośród różnych sąsiadów, postrzegają Polskę najdalej kulturowo. Ogólnie narody słowiańskie. Holendrzy i Francuzi są im znacznie bliżsi - mówi Mateusz Fałkowski, wicedyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie.

Mateusz Fałkowski tłumaczy, że niemieckie pojęcie obywatelstwa i niemiecka tożsamość narodowa w pewien sposób kształtowały się w kontrze do Polski. Według niego rodziło się takie poczucie, że oni nie są nami, my jesteśmy inni niż oni. Dlatego jest duża różnica między Francją, a Polską.
– Cesarstwo Karola Wielkiego łączyło Francuzów i Niemców. Oni są po tej samej stronie tego Cesarstwa. Choć mogli wielokrotnie spierać się między sobą, pozostawali w jednym kręgu kulturowym. Polacy są postrzegani inaczej. Jednak wejście Polski do Unii Europejskiej dokonało istotnej zmiany w tej kwestii. Znaleźliśmy się w środku pewnej świadomości i nastawienie Niemców zmieniło się pozytywnie. Natomiast trzeba zaznaczyć, że polski stosunek do Niemców po 1989 roku zmieniał się w kierunku pozytywnym znacznie szybciej niż niemiecki stosunek do nas – stwierdza.
Jak Niemcy chcą upamiętnić polskie ofiary II wojny światowej? Jak postrzegają dziś Polskę i Polaków? Skąd wynikają różnice kulturowe? Jaka jest reakcja niemieckich dziennikarzy na wzmocnienia polskiej armii? Jakie są relacje przed zbliżającymi się wyborami? Całość rozmowy na kanale Układu Otwartego.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.