22.06.2023

Historia Ukrainy – narodziny nowoczesnego narodu

- Ukraińcy uważają się za spadkobierców Rusi Kijowskiej, ale mam pewne zastrzeżenia wobec tego poglądu. Jeśli spojrzeć obiektywnie na okres istnienia Rusi Kijowskiej jako względnie zjednoczonego terytorium, którego władcy i elity rozumiały swoją odrębność, to tak naprawdę przypomina to wiele innych państw średniowiecznych, które później się rozpadły - mówi historyk Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego.

– Państwo Ruskie posiadało trzy główne ośrodki. Jednym z nich był Połock. Niewątpliwie pierwszym i niezwykle istotnym miastem było Nowogród Wielki oraz Kijów. Władca Kijowa pełnił rolę najważniejszego władcy, dlatego Kijów był uważany za stolicę państwa ruskiego i nazywany także „macierzą miast ruskich”. To określenie jest o tyle interesujące, ponieważ sami Rosjanie nie różnicują rosyjskości i ruskości, i interpretują wzmianki z kronik dotyczące Kijowa jako matki miast rosyjskich – twierdzi gość Układu Otwartego.

Igor Janke podkreśla, że również u nas używa się terminu „ruscy”, odnosząc się do Rosjan.

To, że w języku polskim termin „ruski” jest utożsamiany z rosyjskim, wynika z celowej rusyfikacji języka polskiego, zaznacza Adamski. Miało to miejsce po powstaniu styczniowym i nigdy nie została oficjalnie zaakceptowana na poziomie języka literackiego. Niestety, jego zdaniem potocznie większość Polaków nadal kojarzy „ruski” z rosyjskością.

W wyjątkowo niekorzystnych okolicznościach, Ukraińcy zdołali przemienić się w nowoczesny naród. Jak do tego doszło? Kiedy rozpoczęła się historia Ukrainy? Kto jest spadkobiercą Rusi Kijowskiej? Kim byli Kozacy i jaką rolę odegrali w kształtowaniu państwowości Ukraińskiej? Jak wyglądały relacje Ukraińców z Rzeczpospolitą? Jak Ukraińcom udało się wyrwać od ZSRR? Kiedy powstała niepodległa Ukraina? Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.