06.03.2023

Jakie związki ma polska Cerkiew z Rosją? Rola prawosławia w Polsce – Cezary Gmyz

Obecnie w Polsce prawosławie jest drugą co do wielkości grupą wyznaniową. Cezary Gmyz, dziennikarz, znawca kościołów, ewangelik opowiada o tym jaką rolę w Polsce odgrywa dziś prawosławie. Co się działo z hierarchią prawosławną przez ostatnie 30 lat? Czy mogliśmy przyjąć chrzest ze wschodu? Jak duży wpływ mieli komuniści w kościele prawosławnym? Jakie związki ma polska Cerkiew z Moskwą?

– Większość Słowian wyznaje prawosławie, to jest oczywiście wielka społeczność w Rosji. Białoruś, Ukraina, Serbia, Bułgaria to są kraje prawosławne. Polska na tym tle jest wyjątkiem. My przez chrzest Mieszka I w 966 zostaliśmy na trwale włączeni do wspólnoty kościoła zachodniego.

– Kiedy pojedziesz sobie do Kaplicy św. Trójcy na zamku Lubelskim, ufundowanej przez Władysława Jagiełłę, to wschodzisz do świątyni prawosławnej, te wpływy wschodnie się mieszały. Przy czym nie oznacza, że to były wpływy wprost rosyjskie, w momencie kiedy polska powstawała wielkiego księstwa moskiewskiego jeszcze długo nie było.

– Kościół prawosławny rosyjski był jeszcze bardziej zinfiltrowany przez KGB. Niektórzy uważają, że Aleksy czy Cyryl nie byli wyłącznie prostymi współpracownikami KGB lecz wręcz funkcjonariuszami i one znajdują potwierdzenie częściowo w materiale dowodowym jaki znamy.

– W 1989 roku po upadku komunizmu cały sobór biskupów prawosławnych składał się z  zarejestrowanych tajnych współpracowników bezpieki. Od metropolity Bazylego na poszczególnych biskupach kończąc. W kościołach rzymskokatolickim i luterańskim, ok 10-15% księży współpracowało z bezpieką, w kościele prawosławnym – połowa.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.