08.04.2024

Niemiecki projekt uderzy w polskie firmy?

Większość dużych firm przemysłowych stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym z wprowadzonymi przez główne państwa europejskie regulacjami związanymi z zielonym ładem, które nakładają potężne obowiązki. Tymczasem Niemcy rozpoczęły program dotacji, aby pomóc swoim firmom szybko przejść transformację, co kłóci się z zasadami uczciwej konkurencji wewnątrz UE. Niemcy zasilą firmy, które przechodzą transformację energetyczną potężną kwotą kilkudziesięciu miliardów euro.

– Niemiecki program dekarbonizacji jest nowym narzędziem, które umożliwia firmom z sektora przemysłu ciężkiego, emitującym gaz cieplarniany, ubieganie się o udział w rządowym konkursie ofert. Oferta ma na celu przedstawienie planu przebudowy sposobu produkcji. Zakład zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2, o 60% w ciągu 3 lat i o 90% w ciągu 15 lat. Górna granica finansowania tego programu nie została jeszcze określona, ale mówi się o kwotach sięgających kilkudziesięciu miliardów euro. Umowy te są podpisywane na okres 15 lat. Po zakończeniu umowy, jeśli firma osiąga zyski, zobowiązana jest do zwrotu części środków, jednak nie jest to obowiązkowe. Firmy otrzymają znaczące środki finansowe na modernizację swoich technologii produkcyjnych w celu obniżenia kosztów oraz redukcji emisji. W rezultacie produkty tych firm staną się bardziej konkurencyjne – wyjaśnia dziennikarz.

Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.