24.11.2022

Trójmorze: Czy to może być projekt polityczny? – Romaszewska, JM Nowakowski, Żurawski vel Grajewski

Czy budowanie podmiotowości Trójmorza jest warunkiem pokoju w całej Europie? Rozmawiają Agnieszka Romaszewska, Przemysław Żurawski vel Grajewski i Jerzy Marek Nowakowski w specjalnym wydanie programu Układ Otwarty na Krynica Forum.

– Rozmawianie o trójmorzu politycznie w tym momencie ma sens, ponieważ po napaści Rosji na Ukrainę, Europa Środkowa musi mocniej budować własną tożsamość, bezpieczeństwo i harmonizować swój głos w stosunku do zagrożeń stanowiących niebezpieczeństwo dla całej Europy, ale dla nas w szczególności.

– Trójmorze powinno być rzeczywiście Trójmorzem, a nie „dwumorzem” , czy „dwu i pół morzem” jakim jest w obecnym kształcie, czyli Trójmorze powinno otworzyć się np. na Skandynawię, szczególnie na nowych członków NATO, powinno dużo więcej uwagi poświęcić skrzydłu północnemu.

– Grupa Wyszehradzka przez wiele lat była tylko hasłem, w tym momencie jest to bardzo niespójna całość. Węgry odpływają, Słowacja jest bardzo ciekawym przykładem, ponieważ ma silne tradycje prorosyjskie lecz w wyniku ostatnich wydarzeń opowiedziała się po drugiej stronie, w Czechach nastąpiła zmiana rządu. Ta grupa nie pracuje już jako grupa i dopóki nie znajdzie się nowe zadanie, to pewnie tak zostanie. Złote czasy tej grupy na razie przeminęły, zobaczymy co będzie dalej.

– Odbudowa Ukrainy będzie gigantycznym wyzwaniem. Dzisiaj Ukraina jest krajem dramatycznie zrujnowanym, który ma nieco ponad 20 mln mieszkańców, wobec tego odbudowa Ukrainy będzie jeszcze większym wyzwaniem niż wygranie wojny. Krajem wiodącym w odbudowie Ukrainy mogą okazać się Niemcy, bo już w tej chwili rozmawiają o przygotowaniach do tego przedsięwzięcia. Na pewno każdy będzie chciał na tej odbudowie zarobić.

Czy mówienie dzisiaj o politycznej idei Trójmorza w ogóle ma sens? Jaką rolę może odegrać nasz region w przyszłej architekturze bezpieczeństwa? Jaka jest przyszłość grupy Wyszehradzkiej? Jak głęboka będzie współpraca Polski i Ukrainy?

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.