30.05.2023

Współcześni dyktatorzy – kim są i jak działają? Profesor Sergei Guriev

Współcześni dyktatorzy zmienili swoje metody utrzymywania się przy władzy. Coraz rzadziej stosują przemoc w sposób jawny, a coraz częściej kryją się za subtelniejszymi formami represji - mówi profesor Sergei Guriev, współautor książki pt. "Spin dyktatorzy. Nowe oblicze tyranii w XXI wieku".

– W naszej książce porównaliśmy teksty przemówień różnych przywódców i doszliśmy do interesujących wniosków. Analizując ich słowa, nie znaleźliśmy istotnych statystycznie różnic między wystąpieniami spin-dyktatorów, a demokratycznych przywódców. Oba rodzaje przemówień nie różnią się znacząco od przemówień dyktatorów strachu. W rzeczywistości, spin-dyktatorzy udają demokratów w swojej retoryce. To sprawia, że ich publiczność postrzega ich jako przywódców demokratycznych – twierdzi.

Zdaniem gościa Igora Janke należy zauważyć, że różnice między dyktatorami strachu z XX wieku, a współczesnymi dyktatorami nie są tylko werbalne. W przeszłości, dyktatorzy strachu nosili wojskowe lub paramilitarne mundury, aby wywoływać strach. Współcześni dyktatorzy zaś ubierają się w garnitury biznesowe, aby wyglądać jak demokratyczni liderzy.

Igor Janke podkreśla, że Zachód przyjmuje ich z otwartymi ramionami. Widać w tym wiele hipokryzji ze strony Unii Europejskiej. Choć przywódcy UE często odwołują się do wartości europejskich i praworządności, to jednocześnie prowadzą interesy z Chinami czy z Rosją.

– Można zauważyć sprzeczności między słowami, a czynami w polityce UE. Z jednej strony kładzie ona duży nacisk na przestrzeganie wartości europejskich, takich jak wolność, demokracja czy prawa człowieka, a z drugiej strony podejmuje decyzje, które wydają się być sprzeczne z tymi wartościami, np. zawierając umowy handlowe z krajami, które łamią prawa człowieka – zaznacza.

– W naszej książce przedstawiamy, jak spin dyktatorzy łatwo zdobywają akceptację. Spin dyktatorzy wykorzystują globalizację i technologię Zachodu oraz inwestycje z Europy. Dzięki temu ich oszustwo działa. Często za takie interesy odpowiadają zachodni agenci wpływu i prawnicy inwestycyjni, którzy ułatwiają dostęp reżimom do Zachodu. Ta strategia jest bardzo skuteczna. Kiedy przekupienie zachodnich polityków nie zostanie ujawnione, to można uznać, że współpracują oni z danym dyktatorem. Skutkiem takiej współpracy jest na przykład brak sankcji ze strony Zachodu. Jeśli natomiast oszustwo wyjdzie na jaw, dyktatorzy często wracają do swoich obywateli i mówią, że Zachód jest tak samo skorumpowany jak oni. A więc wcale nie są gorsi od Zachodu – mówi.

Profesor Sergei Guriev uważa, że pod tym względem strategia penetrowania zachodnich instytucji politycznych za pomocą przekupstwa jest dla spin dyktatorów opcją, na której zawsze wygrywają.

Czym różnią się współcześni dyktatorzy od najsłynniejszych tyranów XX wieku? Czy zawód dyktatora jest najstarszym zawodem na świecie? Jak na przestrzeni wieku zmieniły się metody używane przez dyktatorów? Co może stać się z Władimirem Putinem po wojnie? Czy Lee Kuan Yew był dobrym dyktatorem? Kim jest spin dyktator? Jaka jest różnica między spin dyktatorem, a demokratą? Jaki wpływ na niedemokratyczne procesy ma globalizacja? Dlaczego bycie spin dyktatorem się opłaca? Dlaczego propaganda spin dyktatorów jest tak skuteczna? Całość rozmowy na kanale oraz platformach podcastowych.

Dołącz do grona Patronów Układu otwartego w serwisie Patronite.pl.